Cistella de la compra

Política de Privacitat Xarxes Socials

En cas de contradicció, la versió en castellà té prevalença

D'acord amb el que estableix la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), COMPEGPS TEAM SL informa als usuaris que ha procedit a crear un perfil a la/s Xarxa/es Social/s Facebook, Instagram, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

Dades de COMPEGPS TEAM S.L.:

 • CIF: B63123962
 • Adreça: Carrer d'en Draper, 13 (pol. Valldegata) 08350, Arenys de Mar (Barcelona, Espanya)
 • Correu electrònic:
 • Domini web: www.twonav.com

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per COMPEGPS TEAM SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquells dades personals publicats al seu perfil.

L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privacitat.

COMPEGPS TEAM SL té accés i tracta aquella informació pública de l'usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només s'utilitzen dins de la pròpia Xarxa Social i no s'incorporen a cap sistema de tractament.

Drets dels interessats

En relació als drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal, dels quals vostè disposa i que es poden exercir davant de COMPEGPS TEAM SL, d'acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els seguents matisos:

 • Dret d'Accés: És el dret de l'usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s'hagi realitzat o es realitzi, així com de la informació disponible sobre l'origen d'aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l'afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobi sota el control de COMPEGPS TEAM SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l'usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret a que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l'usuari, llevat del previst en el mateix RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l'obligatorietat de la conservació de les mateixes, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l'usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i llegible mecànicament, i a transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret d'Oposició: És el dret de l'usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se'n cessi el tractament per part de COMPEGPS TEAM SL.

COMPEGPS TEAM SL realitzarà les següents actuacions:

 • Accés a la informació pública del perfil.
 • Publicació al perfil de l'usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de COMPEGPS TEAM SL.
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'usuari.

L'usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin de ser d'interès i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per fer-ho, ha d'accedir a la seva configuració de privacitat.

Publicacions

L'usuari, un cop unit a la pàgina de COMPEGPS TEAM SL, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L'usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d'autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. S'hi prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc., que atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decoro, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, COMPEGPS TEAM SL es reserva el dret a retirar de manera immediata el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'usuari.

COMPEGPS TEAM SL no es farà responsable dels continguts que lliurement hagi publicat un usuari

L'usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, pel que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat.

Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de COMPEGPS TEAM SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

Concursos i promocions

COMPEGPS TEAM SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en els quals podrà participar l'usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d'ells, quan s'utilitzi per això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades a la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d'aplicació.

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d'elles.

Publicitat

COMPEGPS TEAM SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis. En tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre complint amb les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSI-CE.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de COMPEGPS TEAM SL perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l'enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social:

 • Facebook: //www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Twitter: //twitter.com/privacy
 • Instagram: //instagram.com/about/legal/privacy/
 • Youtube: //www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Última actualització: 25 de gener de 2024

Descarregar aquest text en format *.PDF   |   Descarregar