CYBERMONDAY: LA TEVA ÚLTIMA OPORTUNITAT      |      OFERTES DIGITALS DE 0 € A 25 €!
Cistella de la compra

Avís Legal

En cas de contradicció, la versió en castellà té prevalença

Avís legal

 • Nom companyia: COMPEGPS TEAM S.L.
 • CIF: B63123962
 • Producte: Software, dispositius GPS, mapes, accesoris, projectes a mida...
 • Persona de contacte: Santiago Twose
 • E-mail de contacte:
 • Direcció postal:
  • COMPEGPS TEAM S.L.
  • C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar, Barcelona, (Espanya)

Condicions d'Ús

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), COMPEGPS TEAM S.L. l'informa que és titular dels websites www.twonav.com, go.twonav.com, land.twonav.com, air.twonav.com, info-seeme.twonav.com, blog.twonav.com, blog.twonav.es, blog.twonav.fr, support.twonav.com, forum.twonav.com. D'acord amb l'exigència de l'article 10 de l'esmentada Llei, COMPEGPS TEAM S.L. informa de les següents dades: El titular d'aquests llocs web és COMPEGPS TEAM SL, amb CIF B63123962 i domicili social al C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar, Barcelona, ??(Espanya), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, en el tom 34.417, foli 204, full B267022, inscripció 1a. L'adreça de correu electrònic de contacte amb l'empresa és .

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per als llocs web de COMPEGPS TEAM S.L. confereix la condició d'usuari, per la que s'accepten, des de la navegació pel lloc web de COMPEGPS TEAM S.L., totes les condicions d'ús aquí establertes sense perjudici de l'aplicació de la corresponent normativa d'obligat compliment legal segons el cas.

Els llocs web de COMPEGPS TEAM S.L. proporciona gran diversitat d'informació, serveis i dades. L'usuari assumeix la seva responsabilitat en l'ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:

 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari en els formularis facilitats per COMPEGPS TEAM S.L. per a l'accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
 • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per COMPEGPS TEAM S.L. contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament dels llocs web.

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

COMPEGPS TEAM S.L. no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l'usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d'altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

COMPEGPS TEAM S.L. declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, COMPEGPS TEAM S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l'usuari.

Modificacions

COMPEGPS TEAM S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d'ús del mateix, o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Serveis de contractació per internet

Certs continguts de la website de COMPEGPS TEAM S.L. contenen la possibilitat de contractació per Internet. L'ús dels mateixos requerirà la lectura i acceptació obligatòria de les condicions generals de contractació establertes a l'efecte per COMPEGPS TEAM S.L.

Propietat intel·lectual i industrial

COMPEGPS TEAM S.L. per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de COMPEGPS TEAM SL. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l'ordenament jurídic espanyol, serà d'aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de COMPEGPS TEAM S.L.

L'usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de COMPEGPS TEAM SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de COMPEGPS TEAM S.L.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

COMPEGPS TEAM S.L. es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda dels seus llocs web i continguts, o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. COMPEGPS TEAM S.L. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Descarregar aquest text en format *.PDF   |   Descarregar