Cistella de la compra

Condicions Generals de Contractació

En cas de contradicció, la versió en castellà té prevalença

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web http://www.twonav.com és propietat de COMPEGPS TEAM SL amb NIF B63123962 i direcció fiscal al c/ DRAPER Nº 13 08350, ARENYS DE MAR (BARCELONA).

Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre COMPEGPS TEAM SL i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

COMPEGPS TEAM SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Tot i això, COMPEGPS TEAM SL es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és publicitar i oferir productes informàtics, així mateix, vostè es pot subscriure al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general del sector informàtic, que pugui ser del seu interès.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per accedir als llocs web de COMPEGPS TEAM SL i la contractació per mitjà d'aquests.

La Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible al següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Per adquirir els nostres productes, podeu adreçar-vos a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

Podrà registrar-se com a usuari de la web per realitzar la compra online a l'apartat corresponent a la pròpia web. De conformitat amb la normativa aplicable i vigent en matèria de protecció de dades, COMPEGPS TEAM SL informa als usuaris que les dades personals demanades durant el procés de registre i posterior compra, seran incorporades al sistema de tractament titularitat de COMPEGPS TEAM SL, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors que se'n deriven.

Les seves dades es conservaran el termini estrictament necessari per complir les finalitats anteriorment previstes, excepte obligació legal de conservació.

Us informem que la base legal del tractament de les vostres dades és la correcta execució del contracte entre les parts i el consentiment.

D'acord amb els drets que us confereix la normativa vigent en protecció de dades podreu exercir els drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per a el tractament dels mateixos, dirigint la vostra petició a l'adreça esmentada més amunt o al correu electrònic support@twonav.com. Podrà adreçar-se a lAutoritat de Control competent per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes al registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Podeu modificar la informació registrada en qualsevol moment, a la vostra àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, estigui només és un apartat de consulta però se'n permet la gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra lusuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb COMPEGPS TEAM SL mitjançant el correu electrònic support@twonav.com.

Tots els continguts de la web estan en espanyol, francès, anglès, alemany, italià, català i rus.

El client, en rebre el producte a l'adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta.

En compliment de la normativa vigent COMPEGPS TEAM SL ofereix informació sobre tots els articles a la venda, les seves característiques i preus. Tot i això, COMPEGPS TEAM SL es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga en línia incorporen una fotografia i les característiques essencials del mateix; aquesta informació és obtinguda del propi fabricant.

Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. COMPEGPS TEAM SL disposa d'un servei de postvenda, mentre la garantia estigui vigent, el client podrà executar-la dirigint-se a l'establiment de COMPEGPS TEAM SL, al servei de postvenda, per correu electrònic a support@twonav.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte us podeu adreçar mitjançant el correu electrònic support@twonav.com.

COMPEGPS TEAM S.L. respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de:

- Unió Europea: el període de garantia és de 3 anys (2 anys si la compra es va realitzar abans del 31/12/2021)

- Regne Unit: el període de garantia és de 2 anys

- Estats Units d'Amèrica: el període de garantia és de 1 any

- Canadà: el període de garantia és de 1 any

COMPEGPS TEAM S.L. disposa d'un servei de postvenda, durant el termini indicat, el client es podrà adreçar a l'establiment de COMPEGPS TEAM S.L. al servei de postvenda, per correu electrònic a o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte es podrà adreçar mitjançant el correu electrònic.

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros, Dòlar Nord-americà, Lliura Esterlina, Nou Séquel, Dòlar Canadenc, Dòlar Australià, Franco Suís i Ruble Rus, i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) si les compres es realitzen dins de l'EU, i no s'hi inclouen si la compra es realitza fora de l'EU.

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria (IGIC o IPSI).

Despeses de lliurament i transport

COMPEGPS TEAM S.L. realitza enviaments dels seus productes a tot el món. Les possibles despeses de duanes/aranzels aniran sempre a compte del client.

Les despeses d'enviament es visualitzaran quan s'hagi introduït l'adreça de lliurament i s'hagi calculat el pes dels productes adquirits. Abans de fer el pagament es visualitzarà l'import total de la compra.

En cas de demora, dubtes o detalls sobre la vostra tramesa, contacteu per a més informació amb: support@twonav.com.

En el cas que el client vulgui utilitzar el seu transportista personal, ens informarà i es procedirà al lliurament de la comanda.

Durant el procés de compra el client especifica la forma d'enviament que voleu utilitzar i el preu varia en funció del pes, temps de lliurament i del transportista. En cas de demora, dubtes o detalls sobre el seu enviament, contacteu per a més informació amb: support@twonav.com.

*En cas que el client vulgui utilitzar el seu transportista personal, ens informarà i es procedirà al lliurament de la comanda.

Així mateix, en comandes superiors a 60€ l'enviament serà gratuït dins de la UE.

Serveis generalitzats per subscripció

Alguns dels productes o serveis oferts s'ofereixen sota un model de subscripció anual renovable. En contractar el servei, el procés de cobrament fa el cobrament de la primera anualitat i l'eina STRIPE associada al procés de cobrament de la web guarda les dades de la targeta bancària per al cobrament de la segona i successives anualitats.

En cas d'ofertes en els models de subscripció, aquestes només apliquen a la primera anualitat, i el pagament de la segona i següents anualitats és el reflectit a la pàgina web corresponent al producte o servei en el moment de la renovació anual. Les ofertes no són acumulables entre si.

El client tindrà dret a l'ús de la subscripció fins a la data final de l'anualitat, independentment de la data que va sol·licitar la no renovació de la subscripció.

En cas que el client tingui una subscripció activa i vulgui fer un upgrade o un downgrade, dirigiu-vos a support@twonav.com. La plataforma de pagament us proposarà abonar l'import proporcional a la primera anualitat, fent un prorrateig de l'import pagat i gaudit.

En cas de desitjar cancel·lar la subscripció, el client haurà de realitzar el procés de cancel·lació amb antelació a la renovació anual al seu espai personal MYTWONAV, prement el botó Cancel·lar Subscripció.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d'indicar la vostra elecció:

- Targeta de crèdit VISA o MASTERCARD

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es fan utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la vostra targeta de crèdit són introduïdes directament a la pàgina del banc, al TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor de COMPEGPS TEAM SL.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers del seu targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular podrà exigir l'anul·lació immediata del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'han de fer com més aviat millor.

No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del càrrec corresponent , aquell quedarà obligat davant de COMPEGPS TEAM SL al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

- PayPal

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. PayPal ofereix un servei especialment pensat per a aquells a qui no satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a: http://www.paypal.com

Finançament

Es podran finançar amb Sequra a partir de 60 €. Més informació a: https://www.sequra.es/legal

Execució de la comanda

COMPEGPS TEAM SL es compromet a lliurar la comanda, a partir de l'endemà de la comanda:

MRW / TIPSA:

- Espanya (Península): aproximadament 1-2 dies laborables

- Espanya (Balears/Canàries/Ceuta/Melilla): aproximadament 2-3 dies laborables

MBE Mail Boxes Etc:

- Unió Europea: aproximadament 2-3 dies laborables

MBE Mail Boxes Etc:

- NO Unió Europea: aproximadament 2-3 dies laborables.

La disponibilitat dels productes oferts per COMPEGPS TEAM SL pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que COMPEGPS TEAM SL actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, COMPEGPS TEAM SL en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client mitjançant un correu electrònic. El període daquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. COMPEGPS TEAM SL podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per COMPEGPS TEAM SL dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat.

Dret de desistiment

El client disposarà d'un termini de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia de celebració del contracte, sense penalització alguna i sense indicació dels motius.

Així mateix, el dret de desistiment no s'aplicarà a llicències del codi d'activació hagi estat utilitzat per la impossibilitat de retornar el mateix.

El client ha de retornar els productes objecte de desistiment sense cap retard indegut i en qualsevol cas a més tard en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment.

L'exercici del dret de desistiment s'ha de realitzar mitjançant notificació a través del correu electrònic support@twonav.com o remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ Draper N.º 13, 08350, ARENYS DE MAR (BARCELONA), o bé utilitzant el següent formulari de desistiment, encara que el seu ús no és obligatori.

En cas d'enviament electrònic, se li comunicarà sense demora en un suport durador (per exemple, correu electrònic) la recepció de la notificació del desistiment.

La devolució de l'import corresponent al desistiment es realitzarà en un termini de 14 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectiva i inequívocament la decisió de desistir del contracte i sempre que s'hagin rebut prèviament els béns o productes objecte de desistiment, en cas contrari, es podrà retenir el desemborsament fins a la recepció d'aquests béns o fins que el Client acrediti la devolució dels béns.

La devolució

El client haurà de tornar o lliurar directament el producte a COMPEGPS TEAM SL, a l'adreça C/ DRAPER Nº 13 08350, ARENYS DE MAR (BARCELONA), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entendrà complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es farà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari. COMPEGPS TEAM SL podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons quina condició es compleixi primer.

Devolució del producte defectuós

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, dins dels 14 dies després de la compra del producte, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant COMPEGPS TEAM SL del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o mal estat del producte no es considera un dret de desistiment.

COMPEGPS TEAM SL es compromet a assumir el cost de la devolució ia restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda.

Si el client vol presentar una reclamació, l'establiment de COMPEGPS TEAM SL està situat al C/DRAPER Nº 13 08350, ARENYS DE MAR (BARCELONA) oa través del correu electrònic support@twonav.com.

Jurisdicció

Així mateix, COMPEGPS TEAM SL es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del vostre lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. COMPEGPS TEAM SL té el domicili a BARCELONA, Espanya.

Descarregar aquest text en format *.PDF   |   Descarregar