DESCOMPTES DE SETMANA SANTA: FINS AL -40% DESCOMPTE EN GPS, ACCESSORIS, LAND I MAPES
Cistella de la compra

Condicions Generals de Contractació

Informació prèvia al procés contractual

La present pàgina web www.twonav.com és propietat de COMPEGPS TEAM S.L., amb CIF B63123962 i domicili social al C/ Draper Nº 13 08350, Arenys de Mar, Barcelona (Espanya).

Les condicions Generals de Contractació regulen la relació de venda a distància entre COMPEGPS TEAM S.L. i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, al Reial Decret 1906/1999, de 17 de desembre de 1999, pel qual es regula la Contratació Telefònica o Electrònica amb condicions generals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'Ordenació del Comerç Minorista, i a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

COMPEGPS TEAM S.L. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals de Contratació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus llocs web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d'obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, COMPEGPS TEAM S.L. es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes condicions particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals de Contratació quan ho consideri oportú, anunciant-se en temps i forma oportuns.

L'objecte de la pàgina web és publicitar i ofertar productes informàtics, així mateix, vostè es pot subscriure al butlletí informatiu per rebre ofertes dels referits productes o informació general del sector informàtic, que pugui ser del seu interès.

La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d'ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d'edat i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web de COMPEGPS TEAM S.L. i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per adquirir els nostres productes, vostè pot dirigir-se a l'apartat corresponent de la nostra botiga online.

És requisit imprescindible que es registri com a usuari de la web per realitzar la compra online. Podeu accedir a l'apartat corresponent per al registre en la pròpia web. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, COMPEGPS TEAM S.L. informa els usuaris que les dades personals recollides durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïdes en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l'usuari i gestionar actuacions posteriors derivades de les mateixes. Així mateix, COMPEGPS TEAM S.L. informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar, Barcelona (Espanya) o mitjançant el correu electrònic .

S'informa a l'usuari que en el moment del registre automàticament se li crearà un perfil a la xarxa social go.twonav.com, en la qual es podrà accedir a la política de privacitat de la mateixa.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Durant el procés de compra s'haurà d'identificar amb el nom d'usuari i la contrasenya proporcionats. Aquestes dades no seran públiques. Vostè es fa responsable de tractar confidencial i responsablement la identitat i contrasenya obtingudes en el registre com a client, no podent cedir-les a un altre. Pot modificar la informació registrada en qualsevol moment, en la seva àrea de client. En aquest mateix apartat vostè tindrà accés a un històric de les seves comandes, això només és un apartat de consulta però es permet la seva gestió, podent l'usuari eliminar aquells registres que consideri no cal visualitzar.

Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació de la mateixa per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l'usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, poseu-vos en contacte amb COMPEGPS TEAM S.L. mitjançant el correu electrònic .

Tots els continguts de la web estan en català.

El client, en rebre el producte a la direcció de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda.

Oferta i vigència

En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa de la mateixa.

En compliment de la normativa vigent COMPEGPS TEAM S.L. ofereix informació sobre tots els articles en venda, les seves característiques i preus. No obstant això, COMPEGPS TEAM S.L. es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts en cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense previ avís i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats.

Característiques essencials dels productes

Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les característiques essencials d'aquest, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable en la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.

Garanties

Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. COMPEGPS TEAM S.L. disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la dirigint l'establiment de COMPEGPS TEAM S.L., al servei de postvenda, per correu electrònic a o als punts establerts pel mateix proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar mitjançant el correu electrònic .

COMPEGPS TEAM S.L. respon de les faltes de conformitat de tots els productes oferts a la pàgina web durant el termini de 3 anys des del lliurament en productes comprats des de l'1 de gener de 2022 (o de 2 anys en compres anteriors a aquesta data). COMPEGPS TEAM S.L. disposa d'un servei de postvenda, durant el termini indicat, el client podrà dirigir a l'establiment de COMPEGPS TEAM S.L., al servei de postvenda, per correu electrònic a o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte es pot adreçar mitjançant el correu electrònic .

Preus

Tots els productes indiquen el preu de venda en euros i inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

Despeses de lliurament i transport

COMPEGPS TEAM S.L. realitza enviaments dels seus productes a tot el món. Les possibles despeses de duanes/aranzels aniran sempre a càrrec del client.

Les despeses d'enviament es visualitzaran quan s'hagi introduït la direcció de lliurament i s'hagi calculat el pes dels productes adquirits. Abans de procedir al pagament es visualitzarà l'import total de la compra.

En cas de demora, dubtes o detalls sobre el seu enviament, contacti per a més informació amb:

En el cas que el client desitgi utilitzar el seu transportista personal, ens informarà i es procedirà al lliurament de la comanda.

Durant el procés de compra el client especifica la forma d'enviament que vol utilitzar i el preu varia en funció del pes, temps de lliurament i del transportista. En cas de demora, dubtes o detalls sobre el seu enviament, contacteu per a més informació amb:

* En el cas que el client desitgi utilitzar el seu transportista personal, ens informarà i es procedirà al lliurament de la comanda.

Formes de pagament

El client podrà abonar l'import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de compra ha d'indicar la seva elecció:

Tarjeta de crèdit VISA o MASTERCARD:

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Socked Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de Venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor de COMPEGPS TEAM S.L.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li demanaran sempre les següents dades: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d'aquesta manera, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de deute i reabonament en els comptes del proveïdor i del titular s'efectuaran al més aviat. No obstant això, si la compra ha estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no és conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, ha exigit indegudament l'anul·lació del corresponent càrrec, aquell queda obligat davant de COMPEGPS TEAM S.L. al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d'aquesta anul·lació.

PayPal:

Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells als quals no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals.

Més informació a Paypal. https://www.paypal.com.

Execució de la comanda

COMPEGPS TEAM S.L. es compromet a lliurar la comanda, a partir del dia següent a la comanda.

MRW:

 • Espanya (Península): aproximadament 1-2 dies laborables
 • Espanya (Balears/Canàries/Ceuta/Melilla): aproximadament 2-3 dies laborables

UPS:

 • Unió Europea: aproximadament 2-3 dies laborables

UPS:

 • NO Unió Europea: aproximadament 2-3 dies laborables

La disponibilitat dels productes oferts per COMPEGPS TEAM S.L. pot variar en funció de la demanda dels clients. Malgrat que COMPEGPS TEAM S.L. actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquest moment. En cas de no execució per indisponibilitat, COMPEGPS TEAM S.L. en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho ha de notificar al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període d'aquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. COMPEGPS TEAM S.L. podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o llevat raons justificades i demostrables per COMPEGPS TEAM S.L. dins d'aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lat. En el cas que COMPEGPS TEAM S.L. no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

Dret de desistiment, devolucions i reclamacions

El comprador disposarà d'un termini mínim de catorze dies naturals per a desistir, a partir del dia que el client rebi el producte, sense cap penalització i sense indicació dels motius.

Si un client notifica fins a 14 dies després d'una renovació, s'accepta la cancel·lació de la subscripció i es torna el 100% de els diners. No s'apliquen costos de cancel·lació.

Un cop passat el període de desistiment, l'usuari pot rescindir el cobrament de la seva subscripció anual des del seu àrea de client en qualsevol moment.

No s'accepten cancel·lacions parcials d'una subscripció anual.

L'exercici del dret de desistiment s'ha de fer mitjançant notificació dirigint-se al correu electrònic , remetent el seu escrit a la nostra adreça postal C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar, Barcelona (Espanya), o bé a través del formulari de desistiment enviant una sol·licitud en https://support.twonav.com.

Com exercir el dret

Les sol·licituds d'exercici de drets es faran de la següent manera:

 • Petició d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició
 • Nom i cognoms de l'interessat
 • Domicili a efectes de notificació
 • Data i Signatura
 • Fotocòpia del DNI de l'interessat
 • Documentació acreditativa

En el cas que el dret a exercir sigui el de rectificació, haurà, a més, contenir:

 • Dades errònies
 • Correcció a realitzar

En el cas que el dret a exercir sigui el de cancel·lació, haurà, a més, contenir:

 • Revocació del consentiment atorgat per l'interessat
 • Dades que vol cancel·lar

Quan la sol·licitud no reuneixi les condicions esmentades, el responsable del fitxer ha de sol·licitar l'esmena de la mateixa.

Segons el que estableix l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

La devolució

El client haurà de retornar o lliurar directament el producte a COMPEGPS TEAM S.L., a l'adreça C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar, Barcelona (Espanya), sense cap demora indeguda, i en tot cas en un termini màxim de catorze dies naturals a partir de la data en què es formalitzi el dret de desistiment del contracte. S'entén complert el termini si el client efectua la devolució del producte abans de la finalització del termini.

El client es farà càrrec dels costos de devolució del producte.

En tot cas, els productes a retornar hauran d'estar en perfectes condicions, sense usar i en el seu embalatge original. Es prega, per tant, que per evitar problemes en el transport, s'asseguri que el paquet va degudament protegit i precintat. Un cop rebut/s, revisarem el seu estat. En el moment en que comprovem que tant el/s article/s, com els possibles components, accessoris, obsequis promocionals i documentació, estiguin complets i en perfectes condicions, procedirem a tornar els diners abonat.

Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament utilitzats pel client, sempre que no s'hagi disposat el contrari. COMPEGPS TEAM S.L. podrà retenir el reemborsament fins haver rebut el producte, motiu de desistiment, o fins que el client lliuri justificant de devolució del mateix, segons quina condició es compleixi primer.

En cas de retard injustificat per part de COMPEGPS TEAM S.L., respecte a la devolució de les sumes abonades, el client podrà reclamar el doble de la sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els que passi d'aquesta quantitat.

Devolució del producte defectuós

En el cas que el producte no es trobi en bon estat i les causes imputables a aquest, no siguin conseqüència del client, aquest tindrà dret a la devolució del producte, informant COMPEGPS TEAM S.L. del motiu de devolució a través de qualsevol dels mitjans facilitats en les presents condicions de contractació, i sense cap cost per al client. Aquesta devolució per motiu de defecte o de mal estat del producte no serà considerada un dret de desistiment.

La COMPEGPS TEAM S.L. es compromet a assumir el cost de la devolució i a restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda. Si el client desitja presentar una reclamació, l'establiment de COMPEGPS TEAM S.L. està situat al C/ Draper 13 08350, Arenys de Mar, Barcelona (Espanya) o mitjançant el correu electrònic .

Jurisdicció

Així mateix, COMPEGPS TEAM S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions.

La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d'aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. COMPEGPS TEAM S.L. té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.

Data: 15 de desembre de 2017