CROSS PLUS PER NOMÉS 309 € (339 €)      |      FINS AL 15% DE DESCOMPTE EN ACCESSORIS
Cistella de la compra

Comparativa plans de subscripció

Compara totes les funcions


  Basic

BasicSubscriure's
Premium

PremiumSubscriure's
Pro

ProSubscriure's
  Basic

BasicSubscriure
Premium

PremiumSubscriure
Pro

ProSubscriure
Land: Funcions Basic
Múltiples finestres per a visualització simultània
Arbre de dades per a una gestió d'arxius àgil
Transferència d'arxius des de dispositius GPS (TwoNav, Garmin...)
Mapes online gratuïts
Compatibilitat amb múltiples mapes
Relleu d'ombrejat 2D
Múltiples sistemes de datums i coordenades
Mesura distància, altitud i rumb sobre mapa
Tracks online gratuïts
Compatibilitat amb múltiples tracks
Treballar amb diversos tracks al mateix temps
Llista de punts de track
Creació de Roadbooks
Anàlisi automàtic de cercles
Anàlisi de tracks amb variables de color
Múltiples camps per analitzar eixos de gràfiques
Interacció mapa-gràfica per situar punts de track
Compatibilitat amb múltiples arxius de waypoints
Treballa amb diversos arxius de waypoints al mateix temps
Creació de waypoints sobre el mapa
Edició de waypoints amb eines avançades
Vinculació d'arxius associats a waypoints
Compatibilitat amb Dropbox
Land: Funcions Premium
Personalització completa de menús i barres d'eines
Importació de mapes
Mode 3D
Calibratge de mapes
Creació de seccions de mapes a partir de mapes més grans
Creació de mapes en local a partir de fonts de mapes online
Unificació de múltiples mapes
Creació d'hipermapes
Importació de tracks
Editor de tracks per a una creació àgil
Funció FastTrack
Anàlisi de trams personalitzats
Edició de tracks amb eines avançades
Unificació de tracks
Navegació de tracks sobre el mapa amb GPS externs
Importació d'arxius de waypoint
Georeferenciació automàtica de fotografies
Land: Funcions Pro
Creació de mapes vectorials
Edició de capes de mapes vectorials
Capacitat de recàlcul de rutes en mapes vectorials
Mapes Plus
Accés a un servidor exclusiu de mapes on-line temàtics de gran qualitat (senderisme, ciclisme...)
Núvol GO
Espai emmagatzematge 30 MB 1 GB 5 GB
Subscriure Subscriure Subscriure